Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

PO 07:30 - 16:00      
UT 7:30 - 12:00 poobede nestránkový deň      
ST 07:30 - 16:00  
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Samospráva

Adresa:

OBEC VČELINCE

Obecný úrad Včelince 134
980 50 Včelince

Telefón: 047 / 552 25 19 ; 047/ 552 45 35
E-mail: obec.vcelince@zoznam.sk

Starosta: Ing. Ľubomír K o s z t ú r

Zástupca: MUDr. Ján G y ö k é r

Poslanci OZ:  Eva Gődérová,  MUDr. Ján Gyökér,  Ing. Anita Asztalos,   Kristián Bábeczký,  Elemír Szőke,

JUDr. Lóránt Rákos, ThDr, PhD., Zoltán Kiss

Kontrolór: Eva Czókolyová

Aktivity obce za roky 2015 - 2021

2015

- Osadenie kamier v obci Včelince

- Základná škola s VJM- výmena okien tried, maľovanie

- Kultúrny dom- vybavenie kuchyne

2016

- Modernizácia dvora/ cesty pri kultúrnom dome- ukladanie dlažieb 550 m²

- Časť obce - Krpec- oprava chodníka pri obchode, modernizácia obchodu/ výmena gumolitu, nátery.../

- Základná škola s VJM - výmena predných okien

2017

- Kultúrny dom - zaobstaranie vertikálnych žalúzií, výmena chladničky a šporáka

2018

- Materská škola - výmena okien, zateplenie a maľovanie fasády

- Kultúrny dom- oprava stien 

- Asfaltovanie ulíc vo Včelinciach a v Kerepeci

- Obecný úrad- výmena strešnej krytiny

- Cintorín- ukladanie dlažby

2019

- Vybudovanie detského ihriska

- Zavedenie MOPS

- Kultúrny dom- vybavenie

- Základná škola s VJM- oprava chodníka a hromozvodu

- Bytovka - ukladanie dlažby

- Obecný úrad - zateplenie fasády a výmena okien

2020

- Požiarna zbrojnica- rekonštrukcia, zabezpečenie požiar. auta IVECO

Dom smútku- oplotenie cintorína

- Kultúrny dom- oprava fasády

- Materská škola- vymaľovanie interiéru

2021

- Sklad pro Obecnom úrade- výmena strechy, maľovanie fasády, výmena okien

- Pripravované projekty - MŠ- oprava strechy

                                        -  Kultúrny dom- výmena strechy, zateplenie, modernizácia kúrenia

                                        - zaobstaranie traktora a vlečky-ENVIRO

                                        - riešenie bioodpadu- ENVIRO

                                        - Základná škola s VJM- výmena brány