SlovenskýEnglish

Komisie OZ

Mandátová komisia:

predseda: Mgr. Vojtech Szajkó
členovia:    

 • Katarína Imreczeová
 • Ing. Anita Asztalos


Volebná komisia:

predseda: MUDr. Ján Gyökér
členovia:  

 •  Zoltán Kiss
 • Štefan Martinovics


Návrhová komisia:

predseda: Kristián Bábeczký
členovia:    

 • Ing. Adriana Bodollóová
 • Karolína Lóczyová


Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Štefan Martinovics
členovia:  

 •  Ing. Anita Asztalos
 • Kristián Bábeczký
 • MUDr. Ján Gyökér
 • Katarína Imreczeová
 • Zoltán Kiss
 • Mgr. Vojtech Szajkó

Komisia sťažností:

predseda: Zoltán Kiss
členovia:  

 •  Ing. Anita Asztalos
 • Kristián Bábeczký
 • MUDr. Ján Gyökér
 • Katarína Imreczeová
 • Mgr. Vojtech Szajkó
 • Štefan Martinovics

Inventarizačná komisia:

predseda: Ing. Anita Asztalos    
členovia:

 • Ing. Adriana Bodollóová    
 • Karolína Lóczyová    

Komisia sociálnych vecí

predseda: Katarína Imreczeová
členovia:  

 •  Kristián Bábeczký
 • Štefan Martinovics

Komisia športu:

predseda: Kristián Bábeczký
členovia:  

 • Mgr. Vojtech Szajkó
 • MUDr. Ján Gyökér


Poslanec poverený zvolávaním a vedením zasadnutia OZ:

 • Kristián Bábeczký

Sobášiaci poslanec v neprítomnosti starostu a zástupcu starostu obce:

 • Katarína Imreczeová
 • Zoltán Kiss