Školstvo

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM VČELINCE

Adresa:
Včelince 44
980 50 Včelince

e-mailova adresa: zsvcelince@gmail.com
Riaditeľka: Mgr. Irena Anderková
Tel.č.: 047/552 2748

MATERSKÁ ŠKOLA VČELINCE

Adresa:
Včelince 230
980 50 Včelince

e-mailova adresa: ms.vcelince@gmail.com
Riaditeľka: Ildikó Bábeczká
Tel.č.: 047/552 3563