Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
542301 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Včelince
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
KRHZ-BB-VO-407-129/2022 Prevod hnuteľného majetku Odb.: Obec Včelince
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14 359 €
ZLP-VT-2021-0650 Prenechanie výpočtovej techniky do vlastníctva Odb.: Obec Včelince
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
22/31/012/69 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Včelince
Dod.: Úrad práce, socálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
0 €
-- Audit účt.závierky, výročnej správy, overenie hospodárenia obce Odb.: Obec Včelince
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
1 242 €
ZM_SEP-IMRK3-2021-004895 Zmeny v zmluve o poskyt. NFP Odb.: Obec Včelince
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
/ 1/1/VC/2021 Materská škola Včelince-rekonštrukcia strechy Odb.: Obec Včelince
Dod.: E.L.A INVEST s.r.o.
33 555.90 €
č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P840-512-002-001 Zmeny v zmluve o poskyt. fin. príspevku Odb.: Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
Dod.: Obec Včelince
31 712.72 €
IROP-CLLD-P840-512-002-001 Rekonštrukcia materskej školy v obci Včelince Odb.: Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
Dod.: Obec Včelince
31 712.72 €
57 19 01 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby č. 57 19 01 Odb.: Obec Včelince
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
1/1/VC/2021 Materská škola Včelince-rekonštrukcia strechy Odb.: Obec Včelince
Dod.: E.L.A INVEST s.r.o.
33 555.90 €
02/06/2022 Obstaranie počítačových zariadení pre ZŠ Odb.: Obec Včelince
Dod.: ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
300 €
508/CC/22 Poskytnutie úveru na predfinancovanie platby NFP Odb.: Obec Včelince
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
30 000 €
2408519514 Základné a doplnkové poistenia Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
98.17 €
N20191122001D04 Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby Odb.: Obec Včelince
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
- Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osob.údajov Odb.: Obec Včelince
Dod.: T-MAPY s. r. o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk