SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 59)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
82 24 01 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Včelince
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
00117/2024-PKZP-K40022/24.00 Prevod vlastníctva pozemkov Odb.: Obec Včelince
Dod.: Slovenský pozemkový fond
5 648.20 €
C-02-2016 Zabezpečenie právnej agendy Odb.: Obec Včelince
Dod.: JUDr. Matúš Motyka, advokát
130 €
----- Zriadenie bežného účtu Odb.: Obec Včelince
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
232/2024 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Včelince
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
162 866.91 €
1424 566 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Včelince
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
2409481103 Poistenie osôb pri aktivačnej činnosti Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
526.18 €
2409428579 Poistenie stavieb Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
1 666.56 €
JSS-003339.00 Prevádzkový dohľad Odb.: Obec Včelince
Dod.: Jablotron Slovakia, s.r.o.
3.59 €
2409358539 Poistenie majetku a prerušenia prevádzky Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
61.08 €
Generované portálom Uradne.sk