Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 40)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
SITB-OO2-2023/001197-131 Prenechanie daru obdarovanému Odb.: Obec Včelince
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_825 Poskytnutie finančnej podpory pre školy.... Odb.: Obec Včelince
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
2409186322 Poistenie osôb pri aktivačnej činnosti Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
191.65 €
PK-08082023-02 Vyhotovenie webstránky a poskytovanie webhostingu Odb.: Obec Včelince
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
978/2023/UZ Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Včelince
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
59 698 €
00 Dočasné užívanie nebytových priestorov Odb.: Obec Včelince
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Včelince
3 318.92 €
Z0102023 Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt MOPS Odb.: Obec Včelince
Dod.: ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
700 €
IROP-CLLD-P840-512-005-003 Realizácia projektu "Rekonštrukcia MŠ a modernizácia jedálne v obci Včelince" Odb.: Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
Dod.: Obec Včelince
62 840.91 €
2409032956 Poistenie majetku a prerušenia prevádzky Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
112.20 €
1 úprava vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vo veci vykonávania zberu.... Odb.: Obec Včelince
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
2408985262 Základné poistenie a poistné sumy pre jednotlivé skupiny osôb Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
43.80 €
2408985257 Základné poistenie a poistné sumy pre jednotlivé skupiny osôb Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
21.90 €
2408985246 Základné poistenie a poistné sumy pre jednotlivé skupiny osôb Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
270.13 €
1423 583 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Včelince
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
č. 278/2023/UZ Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Včelince
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
38 975.37 €
18L/2023 Vnútorné úpravy a modernizácia výdajne jedálne MŠ Odb.: Obec Včelince
Dod.: E.L.A INVEST s.r.o.
62 840.91 €
309070AVB5 Financovanie projektu na realizáciu projektu"Verejné priestranstvo v obci Včelince" Odb.: Obec Včelince
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
38 975.37 €
194/2023 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Včelince
Dod.: NOWAS s. r. o.
0 €
ZML-3-63/2021-230 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Včelince
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
609.60 €
2408914516 Poistenie osôb pri aktivačnej činnosti Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
64.54 €
Generované portálom Uradne.sk