Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 31)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1 úprava vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vo veci vykonávania zberu.... Odb.: Obec Včelince
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
2408985262 Základné poistenie a poistné sumy pre jednotlivé skupiny osôb Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
43.80 €
2408985257 Základné poistenie a poistné sumy pre jednotlivé skupiny osôb Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
21.90 €
2408985246 Základné poistenie a poistné sumy pre jednotlivé skupiny osôb Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
270.13 €
1423 583 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Včelince
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
č. 278/2023/UZ Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Včelince
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
38 975.37 €
18L/2023 Vnútorné úpravy a modernizácia výdajne jedálne MŠ Odb.: Obec Včelince
Dod.: E.L.A INVEST s.r.o.
62 840.91 €
309070AVB5 Financovanie projektu na realizáciu projektu"Verejné priestranstvo v obci Včelince" Odb.: Obec Včelince
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
38 975.37 €
194/2023 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Včelince
Dod.: NOWAS s. r. o.
0 €
ZML-3-63/2021-230 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Včelince
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
609.60 €
2408914516 Poistenie osôb pri aktivačnej činnosti Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
64.54 €
279/2023-10 Financovanie záujmového vzdelávanie detí345,72 Odb.: Obec Včelince
Dod.: Mesto Tornaľa
345.72 €
A/2533/12/2008 zmeny a dopnky Odb.: Obec Včelince
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
114 €
tz2015-09-18dh1 zmeny a doplnky Odb.: Obec Včelince
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
144 €
---- Archeopark Včelince Odb.: Obec Včelince
Dod.: Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER
6 400 €
542301 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Včelince
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
KRHZ-BB-VO-407-129/2022 Prevod hnuteľného majetku Odb.: Obec Včelince
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14 359 €
ZLP-VT-2021-0650 Prenechanie výpočtovej techniky do vlastníctva Odb.: Obec Včelince
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
22/31/012/69 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Včelince
Dod.: Úrad práce, socálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
0 €
-- Audit účt.závierky, výročnej správy, overenie hospodárenia obce Odb.: Obec Včelince
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
1 242 €
Generované portálom Uradne.sk