SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 51)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
JSS-003339.00 Prevádzkový dohľad Odb.: Obec Včelince
Dod.: Jablotron Slovakia, s.r.o.
3.59 €
2409358539 Poistenie majetku a prerušenia prevádzky Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
61.08 €
Dodatok č. 1 zmena ceny za poskytované služby Odb.: Obec Včelince
Dod.: Šťastné labky
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve... úprava vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vo veci vykonávania zberu.... Odb.: Obec Včelince
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácií zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek KO č. 143 20 01 úprava vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vo veci vykonávania zberu.... Odb.: Obec Včelince
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
1328/CC/23 Poskytnutie úveru bankou dĺžnikovi Odb.: Obec Včelince
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
38 975.37 €
23/31/010/41 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody k vytvoreniu podmienok občanom pre poskytnutie dávky k hmotnej núdzi Odb.: Obec Včelince
Dod.: Úrad práce, socálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
0 €
Dodatok č. 3 Nový účastník zmluvy Odb.: Obec Včelince
Dod.: Mesto Tornaľa
0 €
Dodatok č. 2 Nový účastník zmluvy Odb.: Obec Včelince
Dod.: Mesto Tornaľa
0 €
2409230947 Poistenie osôb pri aktivačnej činnosti Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
282.91 €
--- Prenájom poľnohosp.pozemkov Odb.: Obec Včelince
Dod.: AGROTERRA, spol. s r.o.
353.69 €
SITB-OO2-2023/001197-131 Prenechanie daru obdarovanému Odb.: Obec Včelince
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_825 Poskytnutie finančnej podpory pre školy.... Odb.: Obec Včelince
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
2409186322 Poistenie osôb pri aktivačnej činnosti Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
191.65 €
PK-08082023-02 Vyhotovenie webstránky a poskytovanie webhostingu Odb.: Obec Včelince
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
978/2023/UZ Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Včelince
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
59 698 €
00 Dočasné užívanie nebytových priestorov Odb.: Obec Včelince
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Včelince
3 318.92 €
Z0102023 Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt MOPS Odb.: Obec Včelince
Dod.: ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
700 €
IROP-CLLD-P840-512-005-003 Realizácia projektu "Rekonštrukcia MŠ a modernizácia jedálne v obci Včelince" Odb.: Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
Dod.: Obec Včelince
62 840.91 €
2409032956 Poistenie majetku a prerušenia prevádzky Odb.: Obec Včelince
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
112.20 €
Generované portálom Uradne.sk