SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Obec Včelince leží na území Gemera, v juhovýchodnej časti obce Rimavská Sobota, na ľavom brehu rieky Slaná.
Od Tornale je vzdialená 5 km.

  • obec vznikla na starom osídlení a prvá zmienka o nej je z roku 1332. Patrila hradu Gemer. Od 14. storočia patrila Méhyovcom a iným rodinám.
  • V súčasnosti má obec 812 obyvateľov, prevažne maďarskej národnosti. Súčasťou obce je aj osadaKerepec /Krpec/.
  • Obec bola zameraná výlučne na hospodársku činnosť. V súčasnosti tu pôsobí niekoľko podnikateľských subjektov s iným zameraním.
  • Obec má základnú školu / 1. - 4. roč./, materskú školu, poštu, kultúrny dom, teledom, ordináciu lekára, rôzne predajne, rybník. Kataster obce je o výmere 1312 ha.
  • Z archeologického hľadiska je obec známa nálezom pravekého pohrebiska. Božský trias, nájdený pri archeologickom výskume, predstavuje vrcholné dielo eneolitického umenia v Karpatskej kotline. Exponáty sú vystavené v Gemerskom múzeu v Rimavskej Sobote.
  • Návštevníci obce môžu obdivovať barokový rímskokatolický kostol sv. Štefana - kráľa /r. 1775 /.
    1 2 >