SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Adresa:
OBEC VČELINCE

Obecný úrad Včelince 134
980 50 Včelince

Telefón: 047 / 552 25 19
Telefón: 047/ 552 45 35
E-mail: obec.vcelince@zoznam.sk

Aktivity obce za roky 2015 - 2021

2015

 • Osadenie kamier v obci Včelince
 • Základná škola s VJM
 • výmena okien tried, maľovanie
 • Kultúrny dom- vybavenie kuchyne

2016

 • Modernizácia dvora/ cesty pri kultúrnom dome- ukladanie dlažieb 550 m²
 • Časť obce - Krpec- oprava chodníka pri obchode, modernizácia obchodu/ výmena gumolitu, nátery.../
 •  Základná škola s VJM - výmena predných okien

2017

 • Kultúrny dom - zaobstaranie vertikálnych žalúzií, výmena chladničky a šporáka

2018

 • Materská škola - výmena okien, zateplenie a maľovanie fasády
 • Kultúrny dom- oprava stien
 • Asfaltovanie ulíc vo Včelinciach a v Kerepeci
 • Obecný úrad- výmena strešnej krytiny
 • Cintorín- ukladanie dlažby

2019

 • Vybudovanie detského ihriska
 • Zavedenie MOPS
 • Kultúrny dom- vybavenie
 • Základná škola s VJM- oprava chodníka a hromozvodu
 • Bytovka - ukladanie dlažby
 • Obecný úrad - zateplenie fasády a výmena okien

2020

 • Požiarna zbrojnica- rekonštrukcia, zabezpečenie požiar. auta IVECO
 • Dom smútku- oplotenie cintorína
 • Kultúrny dom- oprava fasády
 • Materská škola- vymaľovanie interiéru

2021

 • Sklad pro Obecnom úrade- výmena strechy, maľovanie fasády, výmena okien
 • Pripravované projekty - MŠ- oprava strechy
 • Kultúrny dom- výmena strechy, zateplenie, modernizácia kúrenia
 • zaobstaranie traktora a vlečky-ENVIRO
 • riešenie bioodpadu- ENVIRO
 • Základná škola s VJM- výmena brány