Komisie pri OZ

Komisie OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda:  MUDr. Ján Gyökér
členovia: Eva Gődérová
Ing. Anita Asztalos
Kristián Bábeczký
Ladislav Együd
Zoltán Kiss
Elemír Szőke

Komisia sťažností:

predseda: Elemír Szőke
členovia: MUDr. Ján Gyökér
Eva Gődérová
Ing. Anita Asztalos
Kristián Bábeczký
Ladislav Együd
Zoltán Kiss

Inventarizačná komisia:

predseda: Eva Gődérová
členovia: Elemír Szőke
Alžbeta Šamová

Komisia športu:

predseda: Kristián Bábeczký
členovia: Norbert Galko
Andrej Szőke

Komisia sociálnych vecí:

predseda: Ing. Anita Asztalos
  členovia: Eva Halušková
Marta Herczegová

Veliteľ DHZ:


Zoltán Kiss