Komisie pri OZ

Komisie OZ

Mandátová komisia:

predseda:  Mgr.  Vojtech Szajkó
členovia: Katarína Imreczeová
Ing. Anita Asztalos

Volebná komisia:

predseda:  MUDr. Ján Gyökér
členovia: Zoltán Kiss
Štefan Martinovics

Návrhová komisia:

predseda:  Kristián Bábeczký
členovia: Ing. Adriana Bodollóová
Karolína Lóczyová

Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda:  Štefan Martinovics
členovia: Ing. Anita Asztalos
Kristián Bábeczký
MUDr. Ján Gyökér
Katarína Imreczeová
Zoltán Kiss
Mgr. Vojtech Szajkó

Komisia sťažností:

predseda: Zoltán Kiss
členovia: Ing. Anita Asztalos
Kristián Bábeczký
MUDr. Ján Gyökér
Katarína Imreczeová

Mgr. Vojtech Szajkó

Štefan Martinovics

Inventarizačná komisia:

predseda:Ing. Anita Asztalos
členovia:Ing. Adriana Bodollóová
                       Karolína Lóczyová

Komisia sociálnych vecí:

predseda: Katarína Imreczeová
  členovia: Kristián Bábeczký
Štefan Martinovics

Komisia športu:

predseda:  Kristián Bábeczký
členovia: Mgr. Vojtech Szajkó
MUDr. Ján Gyökér

Poslanec poverený zvolávaním a vedením zasadnutia OZ: Kristián Bábeczký

Sobášiaci poslanec v neprítomnosti starostu a zástupcu starostu obce: Katarína Imreczeová, Zoltán Kiss