Kontakty

Toto webové sídlo www.obecvcelince.sk spravuje Obec Včelince je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Včelince 

Adresa:
Obecný úrad Včelince 
Včelince 134
980 50 Včelince

IČO: 00319171

Samosprávny kraj: Banskobystrický 
Okres: Rimavská Sobota 
Región: Gemer 
Počet obyvateľov: 805 
Rozloha: 1311 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332 

Podateľňa: podatelna@obecvcelince.sk
Starosta: starosta@obecvcelince.sk

Sekretariát: 
Tel.: 047 / 552 25 19 
Tel.: 047 / 552 45 35
E-mail: podatelna@obecvcelince.sk

Kompetencie:

Obec Včelince je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk