SlovenskýEnglish

Obnova fasády Rímskokatolického kostola za pomoci Nadácie Gábora Bethlena

Rímskokatolický kostol sa teší novému vzhľadu. Római katolikus templomunk új öltözetnek örül.


Zoznam fotogalérií: