SlovenskýEnglish

Mikuláš 2008

 21.12.2008

Dňa 21.12.2008 vo večerných hodinách privítal Mikuláš do obce Včelince:


Čas Vianoc už nenávratne klope na dvere. Za oblokmi sa v mäkkom svetle pouličných lámp ligocú vločky snehu. Všetko naokolo stíchne. Kostolné zvony spievajú o neprestajnom toku času. Chvíle šťastia a harmónie pripomínajú chuť medovníka. V bezpečí domova sa rozliehajú melódie kolied. Rozprávkový svet detí otvára brány i dospelým. Radosť a spolupatričnosť sa niesla pod rúškom tmy obcou Včelince dňa 21.12.2008. Už po druhýkrát navštívil našu obec Mikuláš na koči sa svojou veselou družinou. V uliciach obce zneli vianočné piesne a koledy, nechýbali ani vinše a odmenou pre organizátorov podujatia boli rozžiarené detské očká, keď si deti od Mikuláša brali balíčky so sladkosťami. Občania vychádzali na ulicu a hostili koledníkov vianočným pečivom, teplým čajom či vareným vínom. Aspoň na chvíľu sme boli všetci v rozprávke, cítili sme, že patríme k sebe a tento večer neodmysliteľne patril v obci k prípravám na príchod vianočných sviatkov – tých najkrajších dní v roku.
Tak teda – Šťastné a veselé Včelinčania a v novom roku 2009 veľa šťastia, zdravia a úspechov. 


Zoznam aktualít: