SlovenskýEnglish

Opatrovateľská služba

 18.02.2020

Obec Včelince poskytuje od 15.01.2020 opatrovateľskú služba na to odkázaným klientom v zmysle Zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Cenník prístupný podľa VZN 2/2019 zo dňa 27.08.2019.


    Zoznam aktualít: